top of page

Acerca de

Yetişkin Bale Sınıfı

BDT nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, kısaca BDT, 1960’lı yıllarda Aaron Beck’in çalışmaları sonucu ortaya çıkmış olan, çocuk, ergen ve yetişkin, çift ve aile terapisinde kullanılabilen bir tedavi yöntemidir. Temel ilkesi düşünce ve duygularımızın davranışlarımız üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dayanır. Örneğin, bir kişi sürekli olarak başına bir trafik kazası geleceğini düşünüyorsa araba kullanmaktan veya bir araba veya otobüs yolculuğundan kaçınabilir.

Bilişsel davranışçı terapide amaç, danışanlara hayatlarındaki herşeyi kontrol edemeyeceklerini, buna karşılık olayları algılama biçimlerini ve çevrelerindeki durumlarla nasıl başa çıkacaklarını kontrol edebileceklerini göstermektir.

BDT seansları danışana nasıl bir fayda sağlar?

  • Danışanın hayat kalitesini bozan, duygularını ve modunu olumsuz etkileyen ve çoğunlukla gerçekdışı olan düşüncelerinin farkında olmasını sağlar.

  • Kısa sürede çok etkili olabilen ve 5 ila 20 seansta gelişmelerin farkına varılacak bir terapi yöntemidir.

  • Hem online hem yüz yüze seanslarda oldukça etkili ve sonuç veren bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır.

  • En büyük faydası, danışanlara hem şimdi hem de gelecekte yarar görebilecekleri baş etme becerileri kazandırmasıdır.

bottom of page